För fjärrvärmeleverantörer

Om ditt företag är medlem i Prisdialogen förväntar sig dina kunder att de bjuds in till en lokal prisdialog varje år.

Här ska kunderna få en beskrivning av hur ni sätter fjärrvärmepriset och vilka faktorer som påverkar en prisändring. Kunden har rätt att få bra svar när de kommer med frågor och synpunkter, så det är viktigt att förbereda mötena noggrant.