Fjärrvärmeleverantören i Prisdialogen

Som fjärrvärmeleverantör i Prisdialogen ska du bjuda in dina kunder, eller deras företrädare, till en prisdialog varje år. Där går ni igenom kommande prisändringar på fjärrvärme. Det ger kunderna kännedom om vad som ligger till grund för prisändringar och en möjlighet att lämna synpunkter. Ett mål är att kunderna ska få en stabil och förutsägbar prisutveckling på fjärrvärmen.

Som fjärrvärmeleverantör i Prisdialogen ska du bjuda in dina kunder, eller deras företrädare, till en prisdialog varje år. Där går ni igenom kommande prisändringar på fjärrvärme. Det ger kunderna kännedom om vad som ligger till grund för prisändringar och en möjlighet att lämna synpunkter. Ett mål är att kunderna ska få en stabil och förutsägbar prisutveckling på fjärrvärmen.

Är ditt företag inte med i Prisdialogen, men ska ansöka om att bli, kommer prisdialogen att ta något längre tid det första året. Det tar tid att ta fram en lokal prisändringsmodell i dialog – och det måste få ta tid för att bli bra. Därför blir det oftast fler samrådsmöten och diskussioner första året. Därefter sker årliga prisdialoger mellan leverantör och kunder kring förändringar i och uppdateringar av prisändringsmodellen. Har man gjort ett gott arbete första året, kommer de kommande årliga prisdialogerna att flyta på snabbt och bra.

Prisdialogen sker på ett antal samrådsmöten. Där går ni igenom er prissättningspolicy, vilka faktorer som påverkar prisändringar och presenterar förslag till en prisändringsmodell som bland annat innehåller prisändringar för nästa år och prognoser för de två påföljande åren. På mötena ska kunderna få möjlighet att komma med synpunkter på innehåll och upplägg.

Du som leverantör ansvarar sedan för att skicka er prisändringsmodell och protokollet från det slutliga samrådsmötet till Prisdialogens kansli. Kundernas synpunkter från samrådsmötet ska skrivas in i mötesprotokollet. Du ska också återkoppla till kunderna på vilket sätt deras synpunkter har hanterats. Styrelsen för Prisdialogen tar sedan ställning till er prisändringsmodell och om medlemskap i Prisdialogen.

Som leverantör ska du:

  • som är med i Prisdialogen följa Prisdialogens regler och arbetsmetod
  • ha en öppen dialog med dina kunder om prisändringar
  • ge dina kunder insyn i er prissättning och kommande prisändringar
  • ge kunden en långsiktighet och stabilitet i prisändringarna, så att kunden får ett förutsägbart pris på fjärrvärme

Läs mer: