Kunden i Prisdialogen

Rollen som kund varierar beroende på om din fjärrvärmeleverantör ska gå med i Prisdialogen, eller om den varit med en längre tid.

Om din fjärrvärmeleverantör är medlem i Prisdialogen så ska du som kund, eller den som företräder dig, årligen kontaktas och bjudas in till en prisdialog. Där går leverantören igenom kommande prisändringar på fjärrvärme med dig och andra kunder. Det ger dig kännedom om vad som ligger till grund för prisändringar, en möjlighet att lämna synpunkter samt en stabil och förutsägbar prisutveckling på fjärrvärmen.

Om din fjärrvärmeleverantör inte är med i Prisdialogen, men ska ansöka om att bli det, så kommer prisdialogen att ta något längre tid första året än de nästkommande åren. Det tar tid att i dialog ta fram en lokal prisändringsmodell och det måste få ta tid för att bli bra. Därför blir det oftast fler samrådsmöten och diskussioner första året. Därefter sker årliga prisdialoger mellan fjärrvärmeleverantören och kunderna kring förändringar i och uppdateringar av prisändringsmodellen. Har man gjort ett gott arbete första året, innebär det att de nästkommande årliga prisdialogerna kommer att flyta på snabbt och bra.

Läs mer: