Vilka krav kan jag ställa

När din leverantör är medlem i prisdialogen ska du alltid kräva att din fjärrvärmeleverantör följer reglerna i Prisdialogen och håller det som den lovar i sin prisändringsmodell. Rent praktiskt innebär det att du som kund, eller den som företräder dig, ska kräva att få till stånd en årlig prisdialog.

Den årliga prisdialogen ska avslutas med ett samrådsmöte där kunderna får ge synpunkter på fjärrvärmeleverantörens prisändringsmodell som innehåller nästa år prisändring och prognos för nästkommande två års prisändringar. Dina synpunkter från samrådsmötet ska skrivas in i mötesprotokollet och skickas vidare till kansliet. Fjärrvärmeleverantören ska återkoppla till dig på vilket sätt dina synpunkter har hanterats.

En prisändringsmodell ska beskriva vilka principer som fjärrvärmeleverantören använder som grund för prisändringar av normalprislistan. Normalprislistan är den prislista som alla kunder kan välja då de ny- eller omtecknar avtal med sin leverantör. Alla faktorer som kan ha betydelse för framtida ändringar av normalprislistan och hur den konstrueras ska redovisas. Prisändringsmodellen ska även redovisa kommande års prisändring och ge en prognos för prisändringar de två följande åren.