Information

Här publiceras information kring medlemmar, kalender med viktiga datum, protokoll från samrådsmöten, kontaktuppgifter och statistik. Här hittar du också handboken som beskriver samrådsprocessen och Prisdialogens syfte och mål.

Handboken underlättar vid prisdialogen mellan kunder och energiföretag såväl som vid inträdandet i Prisdialogen.