Medlemmar i Klimatdialogen

Den 3 september 2019 fick Klimatdialogen sina två första medlemmar - Mölndal Energi och Öresundskraft. Under hösten 2019 förväntas ytterligare medlemmar träda in i Klimatdialogen. Nästa styrelsemöte, där ytterligare medlemmar kan komma att väljas in, är den 22 oktober 2019.

Mölndal Energi - Mölndal

Mötesprotokoll: Mötesprotokollet från inledande möte (del av samrådsmöte i Prisdialogen) och mötesprotokollet för Klimatdialogen 2019

Klimatarbetsplan: Klimatarbetsplanen 2019

Öresundskraft - Helsingborg och Ängelholm

Mötesprotokoll och klimatarbetsplan: Mötesprotokollen och klimatarbetsplanen 2019