Medlemmar i Klimatdialogen

Från och med 2019 finns Klimatdialogen som ett frivilligt tillägg för medlemmar i Prisdialogen. Följande leverantörer är per februari 2020 medlemmar i Klimatdialogen:

E.ON Energilösningar - Norrköping

Mötesprotokoll: Sammanfattat samrådsprotokoll för 2019

Klimatarbetsplan: Klimatarbetsplanen 2020

Jönköping Energi - Jönköping, Gränna och Stigamo

Mötesprotokoll: Mötesprotokollet Klimatdialogen 2019

Klimatarbetsplan: Klimatarbetsplanen 2019

Mölndal Energi - Mölndal

Mötesprotokoll: Mötesprotokollet från inledande mötet (del av samrådsmötet i Prisdialogen) och mötesprotokollet för Klimatdialogen 2019

Klimatarbetsplan: Klimatarbetsplanen 2019

Sundsvall Energi - Sundsvall

Mötesprotokoll: Mötesprotokollet från första dialogmötet 2019 och mötesprotokollet från andra  dialogmötet 2019

Klimatarbetsplan: Klimatarbetsplanen 2019

Tekniska Verken i Linköping - Katrineholm

Mötesprotokoll: Mötesprotokollet från första dialogmötet och mötesprotokollet från det andra dialogmötet 2019 (båda mötena kombinerades med samrådsmöten i Prisdialogen)

Klimatarbetsplan: Klimatarbetsplanen 2019  och bilaga till klimatarbetsplanen 2019

Tekniska Verken i Linköping - Linköping

Mötesprotokoll: Mötesprotokollet från första dialogmötet  och mötesprotokollet från det andra dialogmötet 2019  (båda mötena kombinerades med samrådsmöten i Prisdialogen)

Klimatarbetsplan: Klimatarbetsplanen 2019 och bilaga till klimatarbetsplanen 2019

Telge Nät - Södertälje och Järna

Mötesprotokoll: Mötesprotokollet från första dialogmötet och mötesprotokollet från andra dialogmötet 

Klimatarbetsplan: Klimatarbetsplanen 2019

Växjö Energi - Växjö

Mötesprotokoll: Mötesprotokollet från processgruppens första möte i Klimatdialogen, mötesprotokollet från processgruppens andra möte i Klimatdialogen och mötesprotokollet från processgruppens tredje möte i Klimatdialogen

Klimatarbetsplan: Klimatarbetsplanen 2019

Öresundskraft - Helsingborg och Ängelholm

Mötesprotokoll och klimatarbetsplan: Mötesprotokollen och klimatarbetsplanen 2019