Medlemsavgifter

En årsavgift kommer att tas ut för medlemskapet i Prisdialogen från och med 1 januari 2014. Årsavgiften kommer att bestämmas utifrån föregående års leveranser enligt följande:

Leveranser föregående år Årsavgift, kr
>3 TWh 66 000
3 TWh-0,8 TWh 33 000
0,8-0,15 TWh 22 000
<0,15 TWh 11 000