Samrådsprotokoll och prisändringsmodeller 2013

Företag med Prisdialog för 2013:

Falu Energi & Vatten AB – Falun, Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö

Samrådsprotokoll: Samrådsprotokollet Prisdialogen 2013 Falu Energi & Vatten

Prisändringsmodell: Prisändringsmodellen Prisdialogen 2013 Falu Energi & Vatten

Jönköping Energi AB – Jönköping

Samrådsprotokoll: Samrådsprotokollet Prisdialogen 2013 Jönköping Energi

Prisändringsmodell: Prisändringsmodellen Prisdialogen 2013 Jönköping Energi

Öresundskraft AB – Helsingborg och Ängelholm

Samrådsprotokoll: Samrådsprotokollet Prisdialogen 2013 Öresundskraft Helsingborg och Ängelholm

Prisändringsmodell Helsingborg: Prisändringsmodellen Prisdialogen 2013 Öresundskraft Helsingborg

Prisändringsmodell Ängelholm: Prisändringsmodellen Prisdialogen 2013 Öresundskraft Ängelholm