Om Prisdialogen

Prisdialogen är en modell som innefattar både lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme.

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige tillsammans tagit fram Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Prisdialogen är en utveckling och fördjupning av det samarbete som organisationerna presenterade 2011.

Under hösten 2012 har fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmekunder, på ett par orter i landet, samverkat kring dialog om prisändringar enligt Prisdialogens modell. Prisdialogens kansli är nu på plats, modellen är fullt utvecklad och det är möjligt för fjärrvärmeleverantörer att ansöka om inträde.

Läs mer om regler och stadgar

Organisation

org-schema-2016