Kalender 2020

Viktiga datum i Prisdialogen 2020:

15 oktober: Sista ansökningsdag för medlemskap i Prisdialogen 2021.

Sista ansökningsdatum för 2020 är mot bakgrund av rådande virussituation ändrat till den 15 oktober. Läs mer kring detta här.

 

Styrelsemöten:

3 februari: Medlemsansökningar för Klimatdialogen som ska behandlas på detta styrelsemöte måste inkomma senast 24 januari.

20 april: Medlemsansökningar för Klimatdialogen som ska behandlas på detta styrelsemöte måste inkomma senast 3 april.

11 juni: Medlemsansökningar för Prisdialogen och Klimatdialogen som ska behandlas på detta styrelsemöte måste inkomma senast 20 maj.

7 september: Medlemsansökningar för Prisdialogen och Klimatdialogen som ska behandlas på detta styrelsemöte måste inkomma senast 18 augusti.

21 oktober: För att garanteras att få en ansökan behandlad på detta styrelsemöte måste ansökan ha inkommit senast den 1 oktober. I möjligaste mån försöker vi att hantera också ansökningar som inkommer fram till den 15 oktober på detta styrelsemöte. Om ett beslutsunderlag inte hinner tas fram till styrelsen kan ärendet dock komma att skjutas till styrelsemötet den 3 december.

3 december: Medlemsansökningar för Klimatdialogen som ska behandlas på detta styrelsemöte måste inkomma senast den 15 november.