Kalender 2020

Viktiga datum i Prisdialogen 2020:

15 oktober: Sista ansökningsdag för medlemskap i Prisdialogen 2021.

Sista ansökningsdatum för 2020 är mot bakgrund av rådande virussituation ändrat till den 15 oktober. Läs mer kring detta här.

 

Styrelsemöten:

3 februari: Medlemsansökningar för Klimatdialogen som ska behandlas på detta styrelsemöte måste inkomma senast 24 januari.

20 april: Medlemsansökningar för Klimatdialogen som ska behandlas på detta styrelsemöte måste inkomma senast 3 april.

11 juni: Medlemsansökningar för Prisdialogen och Klimatdialogen som ska behandlas på detta styrelsemöte måste inkomma senast 20 maj.

7 september: Medlemsansökningar för Prisdialogen och Klimatdialogen som ska behandlas på detta styrelsemöte måste inkomma senast 18 augusti.

29 oktober: Medlemsansökningar för Prisdialogen och Klimatdialogen som ska behandlas på detta styrelsemöte måste inkomma senast den 15 oktober. Den 15 oktober är också sista ansökningsdag för medlemskap i Prisdialogen 2021.

3 december: Medlemsansökningar för Klimatdialogen som ska behandlas på detta styrelsemöte måste inkomma senast den 15 november.