Samrådsprotokoll & prisändringsmodeller

Fjärrvärmeleverantörer som genomfört en prisdialog lokalt kan ansöka om inträde i Prisdialogen.