Styrelsen

Anders Nordstrand

VD, Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)

Styrelseordförande

Leif Linde

VD, Riksbyggen

Ledamot

Pernilla Winnhed

VD, Energiföretagen Sverige

Ledamot

Anneli Sjömark

VD, Luleå Energi

Ledamot

Reinhold Lennebo

VD, Fastighetsägarna

Ledamot

Fridolf Eskilsson

VD, Jönköping Energi

Ledamot