Årlig prisdialog

När det redan finns en lokal prisändringsmodell genomförs en årlig Prisdialog. Även då finns det en framtagen modell som ska hjälpa parterna i den årliga processen.

Läs mer i de nedladdningsbara dokumenten.