Exempel på prisändringsmodeller

Under sidan ”medlemmar” finns prisändringsmodeller och samrådsprotokoll för de företag som genomfört en dialog med kunder enligt Prisdialogens modell och därmed blivit antagna som medlemmar i Prisdialogen.

Länken till dokumenten: