Kunder och fjärrvärmebolag hittade prisindex gemensamt

Tack vare Prisdialogen har Arboga Energi kommit närmare kunderna. Bland annat har man gemensamt med kunderna tagit fram ett index för prisutvecklingen för de större fjärrvärmekunderna.

Arboga Energi blev godkända som medlemmar i Prisdialogen i slutet av 2015, efter en förberedande process på 1,5 år. Förberedelserna inför Prisdialogen har handlat om att skapa en systematisk struktur för samarbete med fjärrvärmekunderna. Bolaget ska få förutsättningar för mer ömsesidigt utbyte med kunden, berättar Björn Norberg, som är vd.

- Fjärrvärmekunderna ska ha mer rätt att få och ge information, och även komma med förslag och få diskutera dem. Vi har också antagit en gemensam plan för årliga kundträffar och vad de ska innehålla.

- Prisdialogen handlar mycket om sunt förnuft i relationen till kunden. Mycket sådant som de flesta fjärrvärmeföretag redan gör, men med en tydlig kvalitetssäkrad process.

Dialogen med kunden har haft fokus på prismodellens utformning och utvecklingen av fjärrvärmens priser.

- Med Prisdialogen ska vi lämna tidigare information om priserna kommande år. Det kan vara i april eller maj, inte på hösten som tidigare då kunderna redan satt sin budget.

Prisdialogen kräver också att bolaget gör utfästelser om prisnivån och prismodellen på ett par år sikt. Det ska finnas dokumentation som visar att detta är förankrat hos kunderna. Björn Norberg ser fördelar med lite längre tidsperspektiv, då fjärrvärmens tunga investeringar kräver långsiktighet.

- Då vet både vi och kunderna vad vi har att rätta oss efter på ett par års sikt.

Dialogen har också inneburit att Arboga Energi lärt sig mer om kunderna:

- Kunderna berättar om stort och smått. Man kan ha haft driftproblem med fjärrvärmen, men det kommer också upp principiella frågor, säger Björn Norberg och berättar vidare:

- När vi diskuterade utfästelser om priserna de närmsta åren, så föreslog kunderna koppling till konsumentprisindex, KPI. Men när kunderna funderat kring KPI och energipriser, så förstod de att relationen var svag. Vår största kostnad är flis, så vi diskuterade och kom fram till en koppling till flisprisindex.

- Även om kunderna vill ha låga fjärrvärmepriser, så inser de att vi som bolag måste ha en sund ekonomi. Om fjärrvärmen faller bort, så måste de ju investera i annan värme. Så vi är båda beroende av att ge varandra rimliga förutsättningar, framhåller Björn Norberg.

Arboga Energi har också lärt sig mer kundernas behov av service. Inte minst de som inte har egen kunnig personal. Om Prisdialogen verkligen förbättrat relationen till kunderna, vet man dock inte. Företaget har ännu inte gjort någon kundundersökning, men Björn Norberg antyder att det börjar bli dags för en sådan.

Vill du veta mer?
www.arbogaenergi.se