Årets första medlemskap i Prisdialogen beviljade

Prisdialogen, mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer, går nu in på sitt femte år. Styrelsen har i år redan i början av juni behandlat årets första ansökningar om förlängt medlemskap i Prisdialogen. De första att beviljas förlängt medlemskap är Mölndal Energi AB och Halmstad Energi och Miljö AB.

Fjärrvärmeföretag som vill bli medlemmar i Prisdialogen 2018 ska ansöka om medlemskap senast i september. Men redan vid sitt möte den 7 juni beviljade Prisdialogens styrelse årets två första fjärrvärmeföretag medlemskap. Mölndal Energi AB och Halmstad Energi och Miljö AB är nu medlemmar i Prisdialogen avseende verksamhetsåret 2018.

– De utvärderingar som gjorts av Prisdialogen visar att fjärrvärmekunder som deltar i Prisdialogen är markant nöjdare än andra kunder. Vi hoppas och tror att detta kommer bidra till att antalet medlemmar ökar ytterligare i år. Att redan i inledningen av juni kunna bevilja årets första medlemskap känns lovande inför resten av året. 2017 är 34 fjärrvärmeleverantörer medlemmar i Prisdialogen. Vi hoppas att det ska bli fler, säger Anders Nordstrand, ordförande för Prisdialogen och vd för SABO.

Om Prisdialogen

Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden

och att öka förtroendet för fjärrvärmeföretagens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen har funnits i fyra år och omfattar 2017 34 fjärrvärmeleverantörer.

Presskontakt:

Christian Holtz, kanslichef, Prisdialogens kansli: tel. 076-098 11 05, e-post: kansliet@prisdialogen.se

Prisdialogens webbplats: www.prisdialogen.se