Kundens röst är viktig genom hela beslutsledet för E.ON

– På E.ON har vi länge haft starkt kundfokus och tydliga värderingar genom att utgå från våra kunders behov, säger Rikard Henriksson, Försäljningschef, E.ON Energilösningar.

E.ON har varit medlemmar i Prisdialogen sedan år 2016 och ser många fördelar med att fortsätta att förbättra relationen med kunderna genom dialog.

Att ha kundforum för dialoger är i sig inget nytt för oss. På de orter där vi har fjärrvärmeverksamhet har kunddialog bedrivits även innan Prisdialogen och ”föregångaren” Reko Fjärrvärme. Men med Prisdialogen skapas ett ramverk som tydligare är på relationens villkor, inte bara utifrån kundens eller leverantörens behov.

Det finns en ömsesidighet avseende agenda och hur mötena ska äga rum, och även när på året. Det medför att vi bland annat lättare får en samlad återkoppling från våra kunder i vårt arbete med att sätta rätt pris för fjärrvärmen, och lösningar på andra frågor och behov som kunderna lyfter.

Vi har även använt mötena i Prisdialogen som ett avstamp för vidare dialoger i vårt arbete med en framtida prismodell.

Prisdialogen har gett tydliga insikter i hur brett ämnet fjärrvärme är för våra kunder, och andra frågeställningar än det som rör prisjusteringen lyfts ofta.

Det förs till exempel diskussioner om de olika priskomponenterna, hur man kan sänka kostnader genom effektivisering och hur man håller fjärrvärmecentralen i trim. Även miljöfrågor och E.ON:s uppskattade initiativ i att bara leverera förnybar och återvunnen värme är något som intresserar våra kunder.

Genom Prisdialogen kommer de här frågorna upp till ytan för många kunder och vi lägger stor kraft på att bibehålla dialogerna kring dessa ämnen, även andra delar av året, säger Rikard.

På E.ON vill vi alltid kunna offentliggöra de kommande priserna i så god tid som möjligt och det har i regel inträffat några veckor efter semestrarna. Men med Prisdialogen har vi i alla led ställt om för att fatta besluten tidigare och kan på så vis lämna besked om kommande prisjustering tidigare.

Vi har även en tydligare insamling av de synpunkter som uppkommer på mötena och denna värdefulla information ingår i vår prissättningsprocess. Så processen har inte bara snabbats upp, utan kundens röst är genomgående i hela beslutsledet.

Då E.ON har stor vana av kunddialoger i olika forum har vi insett att möten direkt på morgonen är den bästa tiden för företagskunder. Vi bjuder därför generellt på frukost och en gemensam samling så att kunderna känner sig pigga och bekväma att ställa sina frågor. För oss är det av största vikt att alla som vill kommer till tals, även de som inte är bekväma med större möteskonstellationer.