Mer insyn i fjärrvärmebolaget

Ett mer öppet fjärrvärmebolag som ger mer insyn, bland annat om kommande prishöjningar. Den förändringen upplever Byggnadsfirman Lund AB sedan Arboga Energi bestämt sig för att kvalificera sig för Prisdialogen.

Byggnadsfirman Lund AB förvaltar och hyr ut mer än 1 500 lägenheter och ett par hundra lokaler på en rad orter i Mälardalen och Bergslagen. Arboga är en av städerna där man har många fastigheter, och alla är anslutna till fjärrvärmen hos Arboga Energi.

­Att Arboga Energi för ett par år sedan började förbereda anslutning till Prisdialogen blev tydligt? för Byggnadsfirman Lund. Företaget blev inbjudet till kundmöten tillsammans med andra fastighetsägare, på ett sätt som inte förekommit tidigare. Och de här mötena ledde till mer öppna diskussioner, konstaterar Jens Lundberg, som är förvaltare vid Byggnadsfirman Lund

– Det blev en del diskussioner kring hur vi såg på fjärrvärmens priser. Vi hade ju en del frågor om varför priser sprungit iväg, det hade ju gått upp rejält ett par år.

Dessa diskussioner gav en inblick i Arboga Energis ekonomiska förutsättningar:

– Arboga Energi har klart blivit mer öppna. Nu när de visat sina bränslekostnader, så får man mer förståelse, än om de bara höjer priserna. Vi får också mer förhandsbesked om hur prisutvecklingen ser ut längre fram.

– Det är ett annat synsätt från dem, de lyssnar mer på vad vi vill, när vi berättar om vår verksamhet.

Jens Lundberg kan konstatera att prisutvecklingen har stabiliserats för Arboga Energi, även om han mer kopplar det till en ny pelletspanna, än till Prisdialogen.

I och med Prisdialogen får fastighetsbolaget nästa års eventuella prisändringar mycket tidigare under året.

– Det är bra när vi sedan sitter i hyresförhandlingar mot slutet av året. Om vi får indikationer på en prishöjning, har vi ju med det när förhandlar med hyresgästföreningen, säger Jens Lundberg.

Träffarna med Arboga Energi har också tagit upp energi- och driftsfrågor.

– Vi har fått indikationer på fastigheter som inte är bra energimässigt. Vi hade hus där fjärrvärmens returtemperatur inte var så låg som Arboga Energi önskar. De har kommit med en del förslag på hur det kan förbättras.

En diskussionsfråga på dialogmötena har varit hur informationen om driftstopp i fjärrvärmen ska komma ut snabbt till fastighetskunderna.

– Våra hyresgäster ringer ju direkt felanmälan om det börjar bli kallt på elementen. Då vill vi att felanmälan känner till driftstoppet, så att de kan gå ut med informationen. Så vi har diskuterat hur vi ska få denna information på ett vettigt sätt, och Björn Norberg (vd Arboga Energi) har lovat bättring på detta.

Några direkta önskemål om förbättringar inom Prisdialogen och Arboga Energi, har inte Jens Lundberg. Han är nöjd med att ha fått en fjärrvärmeleverantör som lyssnar mer på kunden, och konstaterar också att man som värmekund lyssnar mer på leverantören  och därmed förstår den bättre.

 

 

Goda exempel