Möjlighet att utveckla samarbetet tycker Riksbyggen

Juni 2014

Riksbyggen deltar i Prisdialogen med Tekniska Verken i Linköping. Dialogen ger möjlighet att utveckla samarbetet kring värmeförsörjningen.

– Det känns viktigt och nödvändigt att skapa en dialog med resultat som är till gagn för både kunder och värmeproducenter, men inte minst för den gemensamma slutkunden, våra bostadsrättsföreningar och andra hyresgäster, säger Roland Thérus som varit en av Riksbyggens representanter i Prisdialogen i Linköping.

Arbetet med att etablera Prisdialogen påbörjades redan under 2012 då Tekniska Verken i Linköping höll förberedande möten med ett antal kunder. Under våren 2013 bjöd så Tekniska Verken in kunderna till ett första gemensamt samrådsmöte. Därefter har flera möten hållits. Även om prisfrågan har varit central, har också andra frågor diskuterats.

– Det har uppstått en kommunikation och information mellan parterna. Det har inte bara gällt priser för värme och kyla utan också andra viktiga och intressanta frågor gällande energileveranser, berättar Roland. Ett konkret exempel på ett samarbetsområde som identifierats under Prisdialogen är mätning.

En av lärdomarna från processen är att Prisdialogen skapar ökat förtroende mellan parterna och därmed bättre förutsättningar för långsiktigt utvecklingssamarbete.

– Det är viktigt att alla inblandade samverkar tillsammans och enskilt, med öppenhet för att skapa samarbetsformer för goda resultat, påpekar Roland. Den årliga processen erbjuder möjligheten att fördjupa och bredda samarbetet de kommande åren. Det identifierade och påbörjade förbättringsarbetet i Linköping kommer även det att fortsätta och vara en del av Prisdialogen nästa år.