Framföra klagomål

Prisdialogen ser positivt på att det som inte fungerar i samrådsprocessen uppmärksammas.

Har du som kund synpunkter på hur samrådsprocessen genomförts, eller Klimatarbetsplanens utformning/uppföljning, kan du lämna dem med en motivering till Prisdialogen. Alla synpunkter och klagomål behandlas inom ramen för den lokala samrådsprocessen.