Nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev om Prisdialogen och Klimatdialogen publiceras 3-4 gånger per år. Nyhetsbreven skickas ut till samtliga medlemmar i Prisdialogen. Nyhetsbreven publiceras också på denna sida. Nedan finns möjlighet att ladda ner de senaste årens nyhetsbrev.