Klimatdialogen

Pilotförsök under 2018

Flera lokala Prisdialoger har fallit väl ut och samrådsmötena har utvecklats till att handla lika mycket om åtgärder för att minska klimatpåverkan som pris. . För att sätta ytterligare fokus på klimatåtgärder har ett utkast till Klimatdialogen utvecklats. Syftet är att hitta och genomföra gemensamma åtgärder för att minska klimat och miljöpåverkan. Under 2018 genomförs en pilot där ett mindre antal fjärrvärmeleverantörer deltar. Resultaten av dessa första Klimatdialoger kommer sedan att utvärderas under 2018, med målsättningen att kunna erbjuda alla Prisdialogens medlemmar att genomföra en Klimatdialog under 2019.

Idén bakom Klimatdialogen är att ta lärdom av goda exempel och det ramverk som finns för dialog och samverkan inom Prisdialogen.

Som grund för Klimatdialogens pilot-år har parterna bakom Prisdialogen, SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige, tagit fram ett underlag som beskriver processen/modellen för en klimatdialog. Beskrivningen är framtaget med hjälp av en referensgrupp med både fjärrvärmeföretag och kunder representerade.

Piloterna genomförs och utvärderas 2018. Förhoppningen är att alla Prisdialgoens medlemmar kan erbjudas Klimatdialogen från och med 2019.

Följande medlemmar i Prisdialogen har anmält att de under 2018 vill vara pilotföretag som ska genomföra en lokal Klimatdialog.

  • Borlänge Energi
  • E.ON i Norrköping
  • Göteborg Energi
  • Sundsvall Energi
  • Stockholm Exergi
  • Södertörns Fjärrvärme
  • Tekniska Verken i Linköping
  • Öresundskraft