Klimatdialogen

Välkommen till Klimatdialogen!

Klimatdialogen är ett initiativ att uppnå en minskad klimat- och miljöpåverkan. Klimatdialogen syftar till att stimulera lokala dialoger där fjärrvärmeleverantörer, kunder och eventuellt andra aktörer för dialog och tar fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor. Klimatdialogen är ett möjligt tillägg för medlemmar i Prisdialogen.

Nyttan med Klimatdialogen

Klimatdialogen är ett forum för arbetet med lokala klimat- och miljöfrågor. Den är, liksom Prisdialogen, ett nationellt initiativ med lokal utgångpunkt. Inom ramen för Klimatdialogen tas en struktur för det lokala miljö- och klimatarbetet fram för att stimulera lokal dialog om miljöfrågor. Klimatdialogen erbjuder en struktur och ett arbetssätt att applicera på lokalt miljö- och klimatarbete.

Klimatdialogen ger möjligheter att lyfta goda exempel av miljö- och klimatarbete i fjärrvärmesektorn. Klimatdialogen ska lyfta goda exempel och ger de deltagande parterna möjlighet att samtala, samverka och öka förståelse för det lokala klimatarbetet.

Klimatdialogen är ett tillägg till Prisdialogen och medlemsansökningar i Klimatdialogen granskas av Prisdialogens kansli och beslutas av Prisdialogens styrelse. På så sätt får medlemmar i Klimatdialogen en fristående granskning, kvalitetssäkring och potentiellt även rekommendationer för hur processen kan förbättras ytterligare.

Bli medlem i Klimatdialogen!

Är du kund och vill att Klimatdialogen ska starta på din ort? Kontakta din fjärrvärmeleverantör!

Är du fjärrvärmeleverantör och är intresserad av att bli medlem i Klimatdialogen? Börja planera för detta redan nu – det finns mycket att tjäna på att samordna processerna inom Prisdialogen och Klimatdialogen.  Ta del av praktisk information, mallar och riktlinjer i Klimatdialoges handbok. För medlemskap i Klimatdialogen tillkommer en avgift motsvarande 50 % av avgiften till Prisdialogen, se här för mer info.

Har du funderingar eller frågor kring Klimatdialogen är du välkommen att kontakta Prisdialogens kansli – kansliet@prisdialogen.se eller 072-915 54 75 (mån-tor kl. 9-11).