Krav för medlemskap

Associerade medlemmar i Prisdialogen kan också ansöka om medlemskap i Klimatdialogen.

För att ansöka om medlemskap krävs en Klimatarbetsplan framarbetad tillsammans med kunder och andra intressenter, samt ett signerat avslutande samrådsprotokoll.