Krav för medlemskap

Associerade medlemmar i Prisdialogen kan också ansöka om medlemskap i Klimatdialogen.

För att ansöka om medlemskap i Klimatdialogen krävs att en lokal klimatdialog har bedrivits. Hur detta ska göras beskrivs i Handbok för Klimatdialogen. Den lokala processen ska mynna ut i en klimatarbetsplan som de deltagande parterna har godkänt. För att ansöka om medlemskap behöver, utöver klimatarbetsplanen, också justerade protokoll från dialogmötena skickas in till Prisdialogens kansli. Tveka inte att kontakta kansliet om ni har några frågor eller funderingar kring det hela (kansliet@prisdialogen.se).