För fjärrvärmeleverantörer

För att uppnå en bra dialog är det viktigt att fjärrvärmeleverantören bjuder in kunder och andra intressenter till samtal och är lyhörda för önskemål och frågor.

I Klimatdialogen ska kunderna ges en möjlighet att vara delaktiga, både med egna insatser och som kravställare, i klimatarbetet kopplat till fjärrvärmeleveransen. Kunden har rätt att få bra svar när de kommer med frågor och synpunkter, så det är viktigt att förbereda mötena noggrant.