Förberedelser

Du kan besöka din leverantörs webbplats och läsa om klimatarbetet och besöka andra leverantörers webbplats för att jämföra. Fundera också på hur din organisation kan bidra och vad som är viktigt för er.

Är du representant för en större kundgrupp bör du informera kunderna som du representerar när en dialog kommer att ske och sedan återkoppla till dem vad som skett. Inhämta också gärna synpunkter från dem i förväg. Alternativt kan du föreslå fjärrvärmeleverantören att ni tillsammans bjuder in till ett större kundmöte där fjärrvärmeleverantören får träffa flera kunder samtidigt, som då har möjlighet att framföra sina synpunkter direkt till leverantören.