Varför klimatdialogen?

Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en gemensam klimatnytta.