Varför Klimatdialogen?

Syftet med Klimatdialogen är att uppnå en minskad klimat- och miljöpåverkan. Detta ska uppnås genom lokala klimatdialoger där fjärrvärmeleverantörer, kunder och eventuellt andra aktörer (t.ex. bränsleleverantörer, elnätsföretag eller aktörer inom vatten och avfall) på frivillig basis inspirerar varandra, diskuterar och tar fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor. Mer information om Klimatdialogen finns i Handbok för Klimatdialogen.