Associerade medlemmar i Prisdialogen, ges också möjlighet att söka medlemskap i Klimatdialogen

Ett initiativ från

Så här går Klimatdialogen till

1. Lokal klimatdialog
2. Kansliet granskar
3. Styrelsen beslutar
4. Medlemskap

Viktiga datum

Några av våra 10 medlemmar

E.ON Energilösningar – Norrköping
Tekniska Verken i Linköping – Linköping
Sundsvall Energi – Sundsvall
Växjö Energi – Växjö
Tekniska Verken i Linköping – Katrineholm
Öresundskraft – Helsingborg och Ängelholm
Telge Nät – Södertälje och Järna
Mölndal Energi – Mölndal
Jönköping Energi – Jönköping, Gränna och Stigamo