Om Klimatdialogen

Välkommen till Klimatdialogen!

Klimatdialogen är sedan 2019 ett möjligt tillägg för medlemmar i Prisdialogen. Klimatdialogen syftar till att stimulera lokala dialoger där fjärrvärmeleverantörer, kunder och eventuellt andra aktörer för dialog och tar fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor.

Medlemmar i Klimatdialogen

Klimatdialogen har för närvarande följande medlemmar (inträdesår inom parentes):

  • E.ON Energilösningar AB (2020)
  • Jönköping Energi AB (2019)
  • Mölndal Energi AB (2019)
  • Sundsvall Energi AB (2019)
  • Tekniska Verken i Linköping AB (2019)
  • Telge Nät AB  (2019)
  • Vattenfall Värme AB (2020)
  • Växjö Energi AB (2019)
  • Öresundskraft AB (2019)

På sidan Medlemmar i Klimatdialogen finns medlemmarnas mötesprotokoll och klimatarbetsplaner publicerade.

Nyttan med Klimatdialogen

Klimatdialogen är ett forum för arbetet med lokala klimat- och miljöfrågor. Den är, liksom Prisdialogen, ett nationellt initiativ med lokal utgångpunkt. Inom ramen för Klimatdialogen tas en struktur för det lokala miljö- och klimatarbetet fram för att stimulera lokal dialog om miljöfrågor. Klimatdialogen erbjuder en struktur och ett arbetssätt att applicera på lokalt miljö- och klimatarbete.

Klimatdialogen ger möjligheter att lyfta goda exempel av miljö- och klimatarbete i fjärrvärmesektorn. Klimatdialogen ska lyfta goda exempel och ger de deltagande parterna möjlighet att samtala, samverka och öka förståelse för det lokala klimatarbetet.

Klimatdialogen är ett tillägg till Prisdialogen och medlemsansökningar i Klimatdialogen granskas av Prisdialogens kansli och beslutas av Prisdialogens styrelse. På så sätt får medlemmar i Klimatdialogen en fristående granskning, kvalitetssäkring och potentiellt även rekommendationer för hur processen kan förbättras ytterligare.

Bli medlem i Klimatdialogen!

Är du kund och vill att Klimatdialogen ska starta på din ort? Kontakta din fjärrvärmeleverantör!

Är du fjärrvärmeleverantör och är intresserad av att bli medlem i Klimatdialogen? Ta del av praktisk information, mallar och riktlinjer i Handbok för Klimatdialogen. För medlemskap i Klimatdialogen tillkommer en avgift motsvarande 50 % av avgiften till Prisdialogen, se här för mer info.

Har du funderingar eller frågor kring Klimatdialogen är du välkommen att kontakta Prisdialogens kansli – kansliet@prisdialogen.se eller 072-915 54 75 (mån-tor kl. 9-11).