2. Kansliet granskar

Tidsperiod: Januari - December

Leverantören skickar in protokollen och klimatarbetsplanen till Prisdialogens kansli, som granskar underlagen. Om kansliet har frågor kring ansökan kontaktar det relevanta lokala aktörer för diskussion och eventuell komplettering.

Leverantör

done
Leverantören skickar in en komplett ansökan om medlemskap till kansliet@prisdialogen.se, inklusive justerade protokoll och klimatarbetsplan
done
Leverantören och ev. andra lokala aktörer återkopplar till kansliet kring eventuella frågor

Kansli

done
Kansliet återkommer till de lokala parterna om det föreligger några oklarheter/frågor kring inskickad ansökan