3. Styrelsen beslutar

Tidsperiod: Januari - December

När kansliet har berett ärendet beslutar Prisdialogens styrelse om leverantören kan beviljas medlemskap i Klimatdialogen.

Leverantör

done
Leverantören meddelar de deltagande lokala parterna att medlemskap har beviljats.

Styrelsen

done
Styrelsen beviljar medlemskap och meddelar leverantören sitt beslut samt rekommendationer för kommande års dialog.