3. Styrelsen beslutar

Tidsperiod: Juni - December

När kansliet har berett ärendet beslutar Prisdialogens styrelse om leverantören kan beviljas medlemskap i Klimatdialogen.

Leverantör

done
Leverantören meddelar sina kunder att medleskap har beviljats.

Styrelsen

done
Styrelsen beviljar medlemskap och meddelar leverantören sitt beslut samt rekommendationer för kommande års dialog.