Ansöka om medlemskap

Fjärrvärmeleverantör som är medlem i Energiföretagen Sverige och associerad medlem i Prisdialogen kan ansöka om associerat medlemskap i Klimatdialogen.

För att bli medlem måste du som fjärrvärmeleverantör visa att du följt den process för kunddialog och förankring med lokala kundrepresentanter som systemet föreskriver.

Relaterade filer och länkar