Förberedelser

När ni ska starta er inträdesprocess är det mycket som behöver förberedas. Så avsätt ordentligt med tid till att gå igenom ert klimatarbete och hur kunderna kan involveras i att gemensamt minska fjärrvärmens klimatpåverkan.

Det är du som leverantör som kallar till alla klimatdialogsmöten. Till det inledande mötet måste du kalla såväl stora kunder som kundföreträdare. Då ska ni presentera vad Klimatdialogen är. När en ny Klimatarbetsplan tas fram (första året) kan det behövas flera möten så börja er lokala dialog så tidigt som möjligt.

Tänk också på att lägga upp mötena så att kunden alltid får möjlighet att både diskutera och påverka er Klimatarbetsplan. Skicka gärna ut det material ni ska gå igenom före ett möte, det gör att kunden hinner läsa på.

Räkna med att det blir mest jobb under inträdesprocessen. Om ni lägger ordentligt med tid och kraft på att genomföra en riktigt bra prisdialog detta första år så kommer de nästföljande årliga klimatdialogerna att flyta på bra och ta mindre tid.

Relaterade filer och länkar