Förberedelser

När ni ska starta er inträdesprocess är det mycket som behöver förberedas. Så avsätt ordentligt med tid till att gå igenom ert miljöarbete och hur kunderna kan involveras i att gemensamt minska fjärrvärmens klimatpåverkan.

Det är du som leverantör som kallar till det inledande dialogmötet. Vem som ska kalla till de efterföljande mötena bestämmer ni lokalt. Det behöver alltså inte vara leverantören som är sammankallande inom Klimatdialogen. Huruvida mötena inom Klimatdialogen samordnas med samrådsmöten inom Prisdialogen är också upp till er lokalt att bestämma.

Till det inledande mötet bjuds förslagsvis de kunder som bjuds in på möten inom Prisdialogen in. Men fundera då också på om det bör bjudas in ytterligare aktörer. Det kan vara såväl kunder som andra aktörer som kan vara relevanta i sammanhanget (t.ex. bränsleleverantör eller elnätsbolag). På det inledande mötet presenteras vad Klimatdialogen är. Kontakta Prisdialogens kansli om ni vill ha underlag för detta. Om förutsättningarna finns kan kansliet också delta på en del av mötet och presentera Klimatdialogen i stort.

När en ny klimatarbetsplan tas fram (första året) kan det behövas flera möten så börja er lokala dialog i god tid innan ni avser ansöka om medlemskap.

Tänk också på att lägga upp mötena så att de deltagande parterna alltid får möjlighet att både diskutera och påverka klimatarbetsplanen. Skicka gärna ut det material ni ska gå igenom före ett möte, det gör att parterna hinner läsa på.

Räkna med att det blir mest jobb under inträdesprocessen. Om ni lägger ordentligt med tid och kraft på att genomföra en riktigt bra klimatdialog detta första år så kommer de nästföljande årliga klimatdialogerna att flyta på bra och ta mindre tid.