Vad du kan förvänta dig

Som kund har du möjlighet att komma med synpunkter på innehåll och upplägg, samt framföra önskemål kring klimatförbättrande åtgärder.

Klimatarbetsplanen och protokollet från samrådsmötet, tillsammans med eventuella synpunkter, skickar leverantören till Prisdialogens kansli. Styrelsen för Prisdialogen tar sedan ställning till prisändringsmodellen och om fortsatt medlemskap i Prisdialogen.

Som kund kan du förvänta dig

  • att fjärrvärmeleverantörer som är med i Klimatdialogen följer Prisdialogens och Klimatdialogens regler och arbetsmetod
  • en öppen dialog med din fjärrvärmeleverantör om prisändringar
  • insyn och delaktighet i klimatarbetet kopplat till fjärrvärmenförsörjningen