Kalender

Ansökningar till Klimatdialogen behandlas kontinuerligt på Prisdialogens styrelsemöten.

Under 2023 har styrelsen möten på följande datum:

15/6,  30/8,  19/10

Ansökningen bör om möjligt komma in cirka tre veckor innan ett styrelsemöte. Om ni önskar ansöka med kortare varsel så kontakta Prisdialogens kansli.