Kalender

Ansökningar till Klimatdialogen behandlas kontinuerligt på Prisdialogens styrelsemöten.

Under 2021 har styrelsen möten på följande datum:

31/1,  7/4,  20/6,  31/8,  18/10

Ansökningen bör om möjligt komma in cirka tre veckor innan ett styrelsemöte. Om ni önskar ansöka med kortare varsel så kontakta Prisdialogens kansli.