Kalender

Ansökningar till Klimatdialogen behandlas kontinuerligt på Prisdialogens styrelsemöten.

Under 2021 har styrelsen möten på följande datum:

8/6
2/9
20/10
7/12

Ansökningen bör om möjligt komma in cirka tre veckor innan ett styrelsemöte. Om ni önskar ansöka med kortare varsel så kontakta Prisdialogens kansli.