Vad du kan kräva

På samrådsmöten arbetas gemensamt fram en klimatarbetsplan mellan fjärrvärmeleverantören fjärrvärmekunder och andra relevanta intressenter.

Klimatarbetsplanen och protokollet från samrådsmötet, tillsammans med eventuella synpunkter, skickar leverantören till Prisdialogens kansli. Styrelsen för Prisdialogen tar sedan ställning till klimatarbetsplanen och om medlemskap i Klimatdialogen.

Som kund kan du kräva

  • att fjärrvärmeleverantörer som är med i Klimatdialogen följer Prisdialogens och Klimatdialogens regler och arbetsmetod
  • en plattform för ett gemensamt arbete för klimatförbättrande åtgärder