1. Lokal klimatdialog

Tidsperiod: Februari - December

Leverantören bjuder in kunder och deras företrädare till samrådsmöten om en prisändringsmodell under vårvintern. Prisändringsmodellen ska innehålla prisförändring kommande år och en prognos för de två följande åren. Sista samrådsmötet dokumenteras av leverantören i ett protokoll, som justeras av kund.

Nedan följer en kort beskrivning av den lokala prisdialogen, samt relaterade filer och länkar.

Leverantör

done
Leverantören kallar till samrådsmöte
done
Leverantören skickar ut mötesanteckningar och utkast till Klimatarbetsplan
done
Leverantören skickar in en medlemsansökan som inkluderar ett samrådsprotokoll signerat av kundsidan och en Klimatarbetsplan

Kund

done
Kunden lämnar synpunkter på Klimatarbetsplanen och diskuterar aktuella frågor på samrådsmötet
done
När samrådsprocessen är färdig, granskar och signerar kundsidan det avslutande samrådsprotokollet, därmed bekräftas att det som står i protokollet stämmer överens med vad som sagts på mötet