Medlemmar

Här finns aktiva medlemmar i Klimatdialogen med tillhörande samrådsprotokoll och klimatarbetsplaner.

 

 

Från och med 2019 finns Klimatdialogen som ett frivilligt tillägg för medlemmar i Prisdialogen. Klimatarbetsplanerna är framtagna året innan de tillämpas och filer benämnda exempelvis ”Klimatarbetsplan 2020” gäller alltså från 2021 och så vidare. Det går bra att höra av sig till Prisdialogens kansli och begära ut äldre samrådsprotokoll.

Övik Energi - Örnsköldsvik

Första medlemsår: 2023
add remove

Telge Nät – Södertälje och Järna

Första medlemsår: 2019
add remove

Vattenfall - Motala & Askersund

Första medlemsår: 2020
add remove

Telefon: 072-915 54 75 (mån-tor, kl 9-11)
Epost: kansliet@prisdialogen.se
Org. nr: 802471-2641