4. Medlemskap

Tidsperiod: Januari - December

När leverantören har blivit medlem har klimatarbetsplanen godtagits. Då Klimatdialogen är en kontinuerlig process ska klimatarbetsplanen revideras årligen. Ansökan om förnyat medlemskap i Klimatdialogen skickas in till Prisdialogens kansli en gång per år. Till skillnad från Prisdialogen har Klimatdialogen dock ingen fastslagen årscykel – det är upp till de lokala aktörerna att bestämma när på året klimatarbetsplanen beslutas lokalt och när ansökan om förnyat medlemskap skickas in.