4. Medlemskap

Tidsperiod: Juni - December

När leverantören blivit medlem har Klimatarbetsplanen godtagits. Medlemskapet i Klimatdialogen gäller för ett kalenderår och efter årsskiftet påbörjas en ny dialog för förlängt medlemskap.