För kunder

Klimatdialogens syfte är att med dialog och prövning stärka dig som kund i relation till din fjärrvärmeleverantör och att skapa en gemensam plattform för att inblandade aktörer gemenast ska kunna åstadkomma miljöförbättringar kopplade till fjärrvärmeleveransen.