Medlemsavgifter

En årsavgift kommer att tas ut för medlemskapet i Prisdialogen från och med 1 januari 2014. Årsavgiften kommer att bestämmas utifrån föregående års leveranser enligt följande:

Leveranser föregående år Årsavgift, kr
>3 TWh 66 000
3 TWh-0,8 TWh 33 000
0,8-0,15 TWh 22 000
<0,15 TWh 11 000

 

 

 

 

För medlemskap i Klimatdialogen tillkommer en årsavgift också för detta. Denna uppgår inledningsvis till 50 % av medlemsavgiften i Prisdialogen. Tanken är att avgiften ska täcka kostnaderna för att administrera Klimatdialogen centralt men inte generera någon vinst. Finansieringsmodellen för Klimatdialogen kommer därför löpande att utvärderas och avgiftsnivån kan komma att justeras i syfte att nå en samlad intäktsnivå som är i paritet med de totala kostnaderna för att driva Klimatdialogen centralt.