Prisdialogen stärker fjärrvärmekundens ställning

Energimarknadsinspektionen har presenterat sin utvärdering av Prisdialogen. Man konstaterar att fjärrvärmekundens ställning har stärkts och att Prisdialogen bidragit till förutsägbarhet och stabilitet i prisutvecklingen på fjärrvärmemarknaden.

– Det är mycket glädjande att myndigheten slår fast att Prisdialogen stärker fjärrvärmekundens position. Det är det viktigaste målet och en drivkraft till att vi sjösatte systemet, säger Kurt Eliasson vd på SABO och styrelseordförande i Prisdialogen.

Prisdialogen bildades 2013 av SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme. Det är en modell som innefattar både lokal dialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme. Idag berörs 1,5 miljoner hushåll av Prisdialogen och 29 fjärrvärmeföretag på 72 orter är medlemmar.

För två år sedan överlämnade regeringen propositionen ”Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten” till riksdagen. Där slog regeringen fast att Prisdialogen bör prövas och utvärderas innan regeringen går vidare med eventuella andra åtgärder. Energimarknadsinspektionen, Ei, fick då uppdraget att utvärdera Prisdialogen senast den 31 mars 2016. Ei lämnade sin rapport den 16 mars.

Myndighetens intervjuer med fjärrvärmeleverantörer och kunder visar att kunderna anser att Prisdialogen bidragit till förutsägbarhet och stabilitet i prisutvecklingen på fjärrvärmemarknaden och till ett ökat förtroende för fjärrvärmebranschen. Intervjuerna visar att kundens ställning har stärkts, vilket är målet med Prisdialogen.

Energimarknadsinspektionen föreslår inga ytterligare åtgärder för att stärka kundernas position på fjärrvärmemarknaden.

– Det känns bra, vi har alltid varit övertygade om att det är bättre att marknadens parter tar ansvar, än att staten går in och reglerar. Nu fortsätter vi utveckla Prisdialogen och uppmanar alla fjärrvärmeföretag och kundorganisationer att bli medlemmar, säger Kurt Eliasson.

Energimarknadsinspektionens rapport finns här.