2. Kansliet granskar

Tidsperiod: Juni - September

Leverantören skickar in samrådsprotokollen samt den slutliga prisändringsmodellen tillsammans med ansökan till Prisdialogens kansli, som granskar underlagen. Om kansliet har frågor kring ansökan kontaktar det leverantören för komplettering.

Leverantör

done
Leverantören skickar in en komplett ansökan om medlemskap till kansliet@prisdialogen.se, inklusive signerat avslutande samrådsprotokoll och prisändringsmodell
done
Leverantören/kunderna återkopplar till kansliet kring eventuella frågor

Kansli

done
Kansliet återkommer till Leverantörerna/kunderna om det föreligger några oklarheter/frågor kring inskickad ansökan