Förberedelser

Du kan besöka din leverantörs webbplats och läsa om prissättningen och besöka andra leverantörers webbplatser för att jämföra prisändringsmodeller. Besök också Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats om fjärrvärme som bland annat har fakta om faktorer som påverkar fjärrvärmepriset.

Andra kunder som deltagit i lokal Prisdialog kan också ge råd och tips. Läs om Mitthems erfarenheter.

Är du representant för en större kundgrupp bör du informera kunderna som du representerar när en dialog kommer att ske och sedan återkoppla till dem vad som skett. Inhämta också gärna synpunkter från dem i förväg. Alternativt kan du föreslå fjärrvärmeleverantören att ni tillsammans bjuder in till ett större kundmöte där fjärrvärmeleverantören får träffa flera kunder samtidigt, som då har möjlighet att framföra sina synpunkter direkt till leverantören.