Förberedelser

När ni ska starta er inträdesprocess är det mycket som behöver förberedas. Så avsätt ordentligt med tid till att gå igenom er prissättning, vilka faktorer som påverkar en eventuell prisändring och vilka delar som ska ingå i en prisändringsmodell.

Det är du som leverantör som kallar till alla prisdialogsmöten. Till det inledande samrådsmötet måste du kalla såväl stora kunder som kundföreträdare. Då ska ni presentera vad Prisdialogen är, ni ska också presentera er prissättningspolicy och gå igenom vilka faktorer som påverkar en eventuell prisändring. När en ny prisändringsmodell tas fram (första året) kan det behövas flera möten så börja er lokala dialog så tidigt som möjligt.

Tänk också på att lägga upp samrådsmötena så att kunden alltid får möjlighet att både diskutera och påverka er prisändringsmodell. Skicka gärna ut det material ni ska gå igenom före ett möte, det gör att kunden hinner läsa på.

Räkna med att det blir mest jobb under inträdesprocessen. Om ni lägger ordentligt med tid och kraft på att genomföra en riktigt bra prisdialog detta första år så kommer de nästföljande årliga prisdialogerna att flyta på bra och ta mindre tid.

Det är mycket som ska redovisas och alla delar finns i Beskrivning av inträdesprocessen i Prisdialogen (pdf).