Krav för medlemskap

Fjärrvärmeleverantör som är medlem i Svensk Fjärrvärme kan ansöka om associerat medlemskap i Prisdialogen. För att bli associerad medlem krävs att du som fjärrvärmeleverantör kan visa att du följt den process för kunddialog och förankring med lokala kundrepresentanter som systemet föreskriver.

De olika stegen i ansökningsprocessen beskrivs nedan.

Steg 1 Samrådsprocess för inträde i Prisdialogen

Fjärrvärmeleverantören tar fram en prisändringsmodell i dialog med sina kunder. Samrådsprocessen dokumenteras i justerade samrådsprotokoll.

Steg 2 Inlämning av ansökan till kansliet för Prisdialogen

Efter att samrådsprocessen är slutförd kan fjärrvärmeleverantören lämna in en ansökan om medlemskap till kansliet för Prisdialogen.

Steg 3: Medlemsansökan behandlas

Kansliet för Prisdialogen går genom din ansökan och kontrollerar att den är komplett ifylld och att alla dokument finns med. Kvarstår inga synpunkter efter samrådsförfarandet beviljas leverantören inträde i Prisdialogen. Beslutet om inträde i Prisdialogen tas av styrelsen.