Medlemmar

Här finns medlemsföretag med tillhörande samrådsprotokoll och prisändringsmodeller. Följande företag är medlemmar i Prisdialogen.

Prisändringsmodellerna är framtagna året innan de tillämpas och filer benämnda exempelvis ”Prisändringsmodell 2020” gäller alltså från 2021 och så vidare. Det går bra att maila Prisdialogens kansli och begära ut äldre prisändringsmodeller och protokoll.

Telefon: 072-915 54 75 (mån-tor, kl 9-11)
Epost: kansliet@prisdialogen.se
Org. nr: 802471-2641