Ansöka om medlemskap

Fjärrvärmeleverantör som är medlem i Energiföretagen Sverige kan ansöka om associerat medlemskap i Prisdialogen.

För att bli medlem måste du som fjärrvärmeleverantör visa att du följt den process för kunddialog och förankring med lokala kundrepresentanter som systemet föreskriver. Här finns alla dokument du behöver för att genomföra och dokumentera en lokal Prisdialog, och för att slutligen ansöka om medlemskap.