3. Styrelsen beslutar

Tidsperiod: Juni - Oktober

När kansliet har berett ärendet beslutar Prisdialogens styrelse om leverantören kan beviljas medlemskap i Prisdialogen, senast 31 oktober.

Leverantör

done
Leverantören meddelar sina kunder att medlemskap har beviljats.

Styrelsen

done
Styrelsen beviljar medlemskap och meddelar leverantören sitt beslut samt rekommendationer för kommande års dialog.