För kunder

Prisdialogens syfte är att med dialog och prövning stärka dig som kund i relation till din fjärrvärmeleverantör och ge dig insikt i och inflytande över leverantörens prisändringar.

Med Prisdialogen kommer du som kund vara med och påverka fjärrvärmeleverantörens prisändringsmodell. Det ger dig en mer förutsägbar prisutveckling och förhoppningsvis blir du mer nöjd med din fjärrvärmeleverantör.