1. Lokal prisdialog

Tidsperiod: Februari - Augusti

Leverantören bjuder in kunder och deras företrädare till samrådsmöten om en prisändringsmodell under vårvintern. Prisändringsmodellen ska innehålla prisförändring kommande år och en prognos för de två följande åren. Sista samrådsmötet dokumenteras av leverantören i ett protokoll, som justeras av kund.

Nedan följer en kort beskrivning av den lokala prisdialogen, samt relaterade filer och länkar.

Leverantör

done
Leverantören kallar till samrådsmöte och skickar ut förslag på prisändringsmodell
done
Leverantören reviderar sin prisändringsmodell utifrån dialogen med kunderna och kallar till ett nytt samrådmöte (detta steg repeteras tills att man är nöjd)
done
Leverantören skickar senast 15/9 in en medlemsansökan som inkluderar ett samrådsprotokoll signerat av kundsidan och en prisändringsmodell

Kund

done
Kunden lämnar synpunkter på prisändringsmodellen och diskuterar aktuella frågor på samrådsmötet
done
När samrådsprocessen är färdig, granskar och signerar kundsidan det avslutande samrådsprotokollet, därmed bekräftas att det som står i protokollet stämmer överens med vad som sagts på mötet